برچسب رنو

برچسب قطعات اصلی رنو

برچسب قطعات اصلی رنو برچسب قطعات اصلی رنو - کمپانی رنو از سال 2002 به منظور مبارزه با قطعات تقلبی مصرفی و یدکی و پیگیری توزیع و پخش قطعات در شبکه خدمات  پس از فروش  اقدام به استفاده از برچسب اطمینان بر روی تمام قطعات تولیدی خود نمود. کد پ...

ادامه مطلب

0